ขายหัวเชื้อเคมีป้องกันสนิม ST 330 NBC

บริษัทซินเท็คอินเตอร์

ขายหัวเชื้อเคมีป้องกันสนิม ST 330 NBC

  • เคมีภัณฑ์
  • SYNTHEC INTER
  • หัวเชื้อเคมีป้องกันสนิมใน Chiller
  • Closed System Treatment, Chilled water treatment chemical, หัวเชื้อเคมีป้องกันสนิม

รายละเอียดสินค้า

ขายหัวเชื้อเคมีป้องกันสนิม ST 330 NBC ผลิตหัวเชื้อเคมีป้องกันสนิม

บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อเคมีป้องกันสนิมใน Chiller หรือ หัวเชื้อน้ำยาป้องกันสนิมใน Chiller ชื่อว่า ST 330 NBC (Closed System Treatment) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเคมีและวิศวกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่ 

Chiller คือ เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ที่มีหน้าที่ในการผลิตน้ำเย็นหรือปรับอุณหภูมิน้ำเย็นและส่งไปยังเครื่องปรับอากาศที่มีอยู่ในห้องต่างๆ ของแต่ละอาคาร เพื่อถ่ายเทความร้อน Chiller สามารถผลิตน้ำเย็นได้อย่างต่อเนื่อง จึงสามารถส่งน้ำเย็นนี้ไปจ่ายให้เครื่องปรับอากาศที่อยู่ตามอาคารต่างๆ ที่ไกลจากเครื่อง Chiller ได้ ซึ่งเครื่อง Chiller เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของระบบปรับอากาศทั้งหมดที่ใช้พลังงานมากสูงถึง 52% ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่พบในระบบดังกล่าวนี้ ล้วนแล้วเกิดจากการนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ ทำให้ระบบเกิดปัญหาดังนี้

ปัญหาที่เกิดจากน้ำ

  1. การกัดกร่อนโลหะ (Corrosion)
  2. การเกิดสิ่งปนเปื้อนจากจุลชีพ (Biofouling)

ที่อยู่