บริการรับเดินท่อ คูลลิ่ง

งานเดินท่อโรงงาน

บริษัท ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วางท่อสำหรับอุตสาหกรรมท่อ

บริการรับเดินท่อ คูลลิ่ง

  • วางท่อสำหรับอุตสาหกรรมท่อ
  • ชาร์เตอร์
  • งานเดินท่อ
  • บริการรับเดินท่อ คูลลิ่ง

รายละเอียดสินค้า

บริการรับเดินท่อคูลลิ่ง

งานเดินระบบท่อในอาคารสูง (Piping work) ระบบประปา ระบบท่อหล่อเย็นในระบบชิลเลอร์ปรับอากาศ ระบบน้ำร้อนโรงแรมด้วยท่อเขียว PPR ท่อเหล็ก API ท่อกัลวาไนซ์ ทั้งงานเดินท่อใหม่ และรับจ้างรื้อย้ายระบบท่อเดิมที่ชำรุด รื้อย้ายท่อผุในอาคารสูง โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร สมุทรปราการ  พระสมุทรเจดีย์  ชลบุรี  ระยอง  พระราม2  สมุทรสาคร  

 

เดินท่อคุลลิ่ง


เดินท่อคุลลิ่งเขียว


เดินท่อคุลลิ่ง


ท่อคุลลิ่งโรงงาน


ติดตั้งท่อคุลลิ่ง


ตรวจท่อคุลลิ่ง


ซ่อมท่อคุลลิ่ง
 

 

ที่อยู่