บริษัท ชลวรรษ 1994 จำกัด

ชลวรรษ

บริษัท ชลวรรษ 1994 จำกัด

บริการเจาะบ่อน้ำ(บาดาล)

ติดต่อเรา

รายละเอียด

ผู้เชี่ยวชาญ แก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้เพื่อการบริโภค เพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตร เราทำทั้งระบบครบวงจร ตั้งแต่ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ผลิตและติดตั้งหอถังเหล็ก หอถังสูงเก็บน้ำรูปทรงต่างๆ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาลดาลพร้อมเครื่องกรองน้ำ ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ระบบควบคุมการทำงานของปั๊มบาดาล ไปจนถึงระบบจ่ายน้ำผ่านท่อส่งน้ำประปา เป็นไปตามมาตรฐานประปาหมู่บ้านของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและการประปาภูมิภาค เราทำระบบผลิตน้ำประปาได้ทุกขนาดทั้งขนาดใหญ่ กลางและเล็ก สำหรับใช้ในครัวเรือนและใช้ในอุตสาหกรรม, เกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ เพาะปลูกพืชสวนพืชไร่ รวมถึงน้ำเพื่อการทำนา

รับติดตั้งระบบประปาผิวดิน

นอกจากนี้เรายังมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตน้ำดื่ม น้ำใช้เพื่อการบริโภค จากน้ำทะเล เปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด หรือบางคนเรียกว่า ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ปรับสภาพน้ำให้ได้คุณภาพน้ำที่เหมาะกับการบริโภค สร้างความสุขให้กับชุมชน พื้นที่ขาดแคลนน้ำประปาหรือขาดแหล่งน้ำและระบบไฟฟ้า งานทั้งระบบควบคุมโดยวิศวกรที่มีความรู้ประสบการณ์ตรง

แคตตาล็อกออนไลน์

รูปภาพ

 • งานติดตั้งหอเเทงค์น้ำ
  งานติดตั้งหอเเทงค์น้ำ
 • งานระบบบ่อบาดาล
  งานระบบบ่อบาดาล
 • วางระบบประปาหมู่บ้าน
  วางระบบประปาหมู่บ้าน
 • ติดตั้งแท้งค์น้ำสแตนเลส
  ติดตั้งแท้งค์น้ำสแตนเลส
 • ติดตั้งงานระบบถังเก็บน้ำ
  ติดตั้งงานระบบถังเก็บน้ำ
 • รับสำรวจเจาะน้ำบาดาล
  รับสำรวจเจาะน้ำบาดาล