ขายส่ง FOOD ADDITIVE วัตถุเจือปนอาหาร

กาญจนา-เคมีคอล

บริษัท กาญจนา เคมีคอล จำกัด

ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์

ขายส่ง FOOD ADDITIVE วัตถุเจือปนอาหาร

  • ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์
  • บริษัท กาญจนา เคมีคอล จำกัด
  • ขายส่ง FOOD ADDITIVE วัตถุเจือปนอาหาร
  • ขายส่ง FOOD ADDITIVE วัตถุเจือปนอาหาร

รายละเอียดสินค้า

ขายส่ง FOOD ADDITIVE วัตถุเจือปนอาหาร

โรงงานขายส่ง FOOD ADDITIVE วัตถุเจือปนอาหาร เป็นวัตถุที่ตามปกติไม่ได้ใช้เป็นอาหาร หรือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหาร แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง โรงงานของเราสามารถที่จะขายปลีกและขายส่งสารเคมีพื้นฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆขายสารเคมีโรงงาน เกษตรกรรม โรงไฟฟ้า ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ ห้องแล็บ โรงพยาบาล โรงงาน สถานศึกษา เรามีบริการจัดส่งสินค้าพื้นที่สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช

ที่อยู่