ขายส่ง สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite)

กาญจนา-เคมีคอล

บริษัท กาญจนา เคมีคอล จำกัด

ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์

ขายส่ง สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite)

  • ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์
  • บริษัท กาญจนา เคมีคอล จำกัด
  • ขายส่ง สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite)
  • ขายส่ง สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite)

รายละเอียดสินค้า

สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite)

โรงงานขายส่ง สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite) สุราษฎร์ธานี และขายส่งสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม อุตสาหกรรมการเกษตร ปาล์มน้ำมัน ฟาร์มกุ้ง อุตสาหกรรมยางพารา สารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ เพื่องานทดสอบทดลอง เราคัดสรรค์เคมีที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  มีหน่วยงานและโรงงาน พื้นที่สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช บริการจัดส่งเคมีทั้งชนิดถังและแบบรถแท็งก์เคมี 

ที่อยู่