แอมโมเนีย

บริษัท กมลจักรวาล(2003) จำกัด

แอมโมเนีย

แอมโมเนีย

  • แอมโมเนีย
  • บริษัท กมลจักรวาล(2003) จำกัด
  • แอมโมเนีย
  • สารทำความเย็น

รายละเอียดสินค้า

จำหน่ายแอมโมเนีย

แอมโมเนีย : สำหรับอุตสาหกรรมผลิตผงชูรส อุตสาหกรรม ผลิตน้ำยางข้น อุตสาหกรรมย้อมผ้า กลุ่มลูกค้า Trading
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ : สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปกำจัดมลพิษทางอากาศ, อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า/โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรมผลิตถ่านหิน กลุ่มลูกค้า Trading เป็นต้น|
นอกจากการจัดส่งตามคำสั่งซื้อทั่วไปแล้ว บริษัทยังสามารถให้บริการถังเก็บสารเคมีในบริเวณพื้นที่โรงงานของลูกค้า รวมทั้งช่วยบริหารจัดการปริมาณสารเคมีให้เพียงพอกับความต้องการอีกด้วย  

 

ที่อยู่