แอมโมเนียแก๊ส

บริษัท กมลจักรวาล(2003) จำกัด

แอมโมเนีย

แอมโมเนียแก๊ส

  • แอมโมเนีย
  • บริษัท กมลจักรวาล(2003) จำกัด
  • แอมโมเนีย
  • จำหน่ายแอมโมเนียแก๊ส

รายละเอียดสินค้า

จำหน่ายแอมโมเนียแก๊ส


ก๊าซแอมโมเนีย
แอนไฮดรัส แอมโมเนีย หรือ ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) เป็นสารประกอบของไนโตรเจน และไฮโดรเจน ไม่มีสี และมีกลิ่นฉุนที่เป็นลักษณะเฉพาะ เนื่องจากก๊าซแอมโมเนียมีจุดเดือดต่ำจึงมีสถานะเป็นก๊าซที่ชั้นบรรยากาศปกติ ซึ่งในการจัดเก็บจะอยู่ในรูปของก๊าซเหลว ภายใต้แรงดัน
แอมโมเนีย เป็นก๊าซที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ การผลิตปุ๋ย, การผลิตผงชูรส, ยาง, การชุบแข็งชิ้นส่วน, การกำจัดมลพิษก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ (DeNox) ตลอดจนใช้เป็นสารทำความเย็นในระบบทำความเย็นขนาดใหญ่

  • แอมโมเนีย เกรดอุตสาหกรรมทั่วไป 99.5%
  • แอมโมเนีย เกรดความบริสุทธ์สูง 99.9999%
     

 

ที่อยู่