แอมโมเนียน้ำ 27%

บริษัท กมลจักรวาล(2003) จำกัด

แอมโมเนีย

แอมโมเนียน้ำ 27%

  • แอมโมเนีย
  • บริษัท กมลจักรวาล(2003) จำกัด
  • แอมโมเนียน้ำ27%
  • แอมโมเนียน้ำ

รายละเอียดสินค้า

ผู้ผลิตแอมโมเนียน้ำ 27%

แอมโมเนีย แอนไฮดรัส เป็นเคมีภัณฑ์พื้นฐานที่ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม และเป็นส่วนประกอบของหลากหลายผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ปุ๋ย สารทำความสะอาด การหมัก 
การทำความเย็น และอีกมากมาย

รายละเอียด : บริษัท กมลจักรวาล(2003) จำกัด ผู้ผลิตแอมโมเนียน้ำ (Ammonia water) ขายส่งแอมโมเนียน้ำ ที่ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

 

ที่อยู่