เอ็มไอทีวอเตอร์-ประเทศไทย

บริษัทรับกำจัดกากตะกอน

  • การควบคุมมลภาวะน้ำ
  • กำจัดกากตะกอน MIT Water
  • รับกำจัดกากตะกอน
  • บริษัทรับกำจัดกากตะกอน, บริษัทรับกําจัดน้ำเสีย, บริษัทรับซื้อ กากตะกอน, รับกําจัดกากอุตสาหกรรม, วิธี กำจัด กาก ตะกอน

รายละเอียดสินค้า

บริษัทรับกำจัดกากตะกอน รับกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย จากกากที่โรงงานอุตสาหกรรมมีการปล่อยของเสียในรูปแบบของเหลวออกมา ผ่านระบบบำบัด ผ่านเครื่องอัดตะกอน ไม่ว่าจะเป็นจากโรงงาน โรงงานชุบโลหะ โรงงานฟอกย้อม หรือโรงงานประเภทอื่นๆ

รับจัดการระบบกากตะกอนแบบครบวงจร

  • เรามีทีมงานที่เข้าไปช่วยดูแลระบบน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน
  • ติดตั้งเครื่องอัดตะกอนเพื่อแยกกากตะกอนกับออกจากน้ำ
  • จัดการนำกากตะกอนไปกำจัด หรือแปรรูปให้กลับมาเป็นพลังงานเชื้อเพลิงภายในโรงงาน

บริษัทรับกำจัดกากตะกอน

 

ที่อยู่