อินโนเวชั่นเทคเอ็นจิเนียริ่ง-งานเชื่อมประกอบถังโรงงาน

รับงานออกแบบถังอุตสาหกรรม

 • ถัง
 • อินโนเวชั่น เทค เอ็นจิเนียริ่ง
 • รับงานออกแบบถังอุตสาหกรรม
 • รับงานออกแบบถังอุตสาหกรรม

รายละเอียดสินค้า

รับงานออกแบบถังอุตสาหกรรม

 • ถังคลังบรรจุก๊าซปิโตรเลียม
 • ถังคลังน้ำมัน
 • ถังไซโล 
 • ถังผสม อาหาร เครื่องดื่ม
 • ถังนม
 • ถังเก็บน้ำมันพืช
 • ถังผสมเครื่องปรุงรส
 • รับผลิตฝาถัง ตามแบบทุกขนาด

ถังอุตสาหกรรมไซโล

 

ที่อยู่