ผู้ผลิตพร้อมติดตั้งถังไซโล

อินโนเวชั่นเทคเอ็นจิเนียริ่ง-งานเชื่อมประกอบถังโรงงาน

ผู้ผลิตพร้อมติดตั้งถังไซโล

  • ถัง
  • อินโนเวชั่น เทค เอ็นจิเนียริ่ง
  • ผู้ผลิตพร้อมติดตั้งถังไซโล
  • ถังไซโล งานถังอุตสาหกรรม ออกแบบถังอุตสาหกรรม ชลบุรี ระยอง นนทบุรี

รายละเอียดสินค้า

ผู้ผลิตพร้อมติดตั้งถังไซโล

โรงงานผลิตถังไซโล รับออกแบบผลิต และรับผลิตตามแบบของลูกค้า พร้อมงานติดตั้งถังไซโลทุกขนาด ทุกรูปแบบ สำหรับใช้เก็บผลผลิตการเกษตร เมล็ดพันธุ์ เม็ดพลาสติกและอุตสาหกรรมอื่นๆถังไซโล ขนาด 10 ตัน, 20 ตัน, 30 ตัน, 50 ตัน, 80 ตัน, 100 ตัน, 150 ตัน

ที่อยู่