อินโนเวชั่นเทคเอ็นจิเนียริ่ง-งานเชื่อมประกอบถังโรงงาน

ถังเหล็กเก็บขยะ

  • ถัง
  • อินโนเวชั่น เทค เอ็นจิเนียริ่ง
  • ถังเหล็กเก็บขยะ
  • โรงงานผลิตถังขยะเหล็ก, ถังเหล็กเก็บขยะ

รายละเอียดสินค้า

ถังเหล็กเก็บขยะ

  • รับจ้างผลิตขึ้นรูป ถังเหล็ก สำหรับใช้เป็น ถังพักขยะ (Steel Trash) เป็นจุดรวมพักขยะใช้แทนห้องพักขยะคอนกรีตได้ ถังเหล็กเก็บขยะขนาดใหญ่ มีช่องฝาเปิด-ปิด
  • ทำสีทั้งภายนอกและภายในถังพร้อมพ่นสีลวดลายโลโก้ ข้อความระบุหน่วยงานหรือโรงงานได้ ติดตั้งลูกล้อเคลื่อนย้ายได้ ขนาดปริมาตรบรรจุทำได้ตามสั่ง หรือให้ทางเราออกแบบทำสเปคให้ได้ตามความต้องการ

 

 

ที่อยู่