รับติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม

รับติดตั้งชิลเลอร์อุตสาหกรรม  แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น

ติดตั้งชิลเลอร์อุตสาหกรรม แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น

ขายส่งและผู้ผลิตอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องทำความเย็น

รับติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม

  • ขายส่งและผู้ผลิตอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องทำความเย็น
  • ABSOLUTE
  • ออกแบบเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม
  • ออกแบบเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม

รายละเอียดสินค้า

ผลิตเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม ออกแบบเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม ติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม 

Absorption chiller ขนาด 30 RT ทำน้ำเย็นให้กับระบบปรับอากาศ ABSOLUTE Absorption Chiller (เครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม) ABSOLUTE Absorption Chiller เป็นเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม ออกแบบและผลิตในโรงงานประเทศไทย โดยออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในไทย พร้อมให้คำแนะนำ และทีมงานติดตั้ง ขนาดตั้งแต่ 35-1056 kW ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC

Water LiBr Refrigerant Fluid
เราเป็นทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น มืออาชีพด้านบริหารจัดการ ปรับปรุงลดภาระความสิ้นเปลืองการใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบสร้างติดตั้งและบริการ ในระบบแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น (Heat transfer) ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการใช้งานอย่างคุ้มค่า ช่วยประหยัดพลังงาน โดยการพัฒนานำน้ำร้อนและน้ำเย็นในระบบมาใช้หมุนเวียนอย่างครบวงจร เพื่อลดภาวะโลกร้อน Carbon footprint ไปสู่โรงงานสีเขียว ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าค่าน้ำให้ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

ที่อยู่