ตัวแทนจำหน่าย สมาร์ทเกจ

ตัวแทนจำหน่าย สมาร์ทเกจ

ตกแต่งรถยนต์และประดับยนต์

Smart Gauge OBD2

 • ตกแต่งรถยนต์และประดับยนต์
 • Smart Gauge By Aek
 • Smart Gauge OBD2
 • Smart Gauge OBD2

รายละเอียดสินค้า

เกจวัดค่ารถยนต์ สมาร์ทเกจ OBD2

Smart Gauge Cheetahtec   เกจวัดรถยนต์อเนกประสงค์ สมาร์ทเกจใช้สำหรับรถยนต์เพื่ออ่านค่า ECU ค่าสถานะเครื่องยนต์แบบ Real Time ผ่านช่อง OBD2 ที่มีมากับรถ

Smart Gauge อ่านค่าอะไรได้บ้าง

 • EGR (Exhaust Gas Recirculate) ตำแหน่งของวาล์วที่ทำ หน้าที่ป้อนไอเสียกลับเข้าห้องเครื่อง
 • RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเครื่องยนต์
 • KMH (Kilometer Per Hour) ความเร็วรถยนต์
 • ECT (Engine Coolant Temperature) อุณหภูมินํ้าหล่อเย็น
 • MAF (Mass Air Flow) มวลของอากาศที่ไหลเข้าห้องเครื่อง
 • IDL (Desired Idle Speed) รอบเดินเบาที่ ECU ต้องการ
 • FTM (Fuel Temperature) อุณหภูมินํ้ามันเชื้อเพลิง
 • IAT (Intake Air Temperature) อุณหภูมิไอดี
 • ACP (Accelerate Padel Position) ตำแหน่งคันเร่ง
 • TPS (Throttle Position Sensor) ตำแหน่งการเปิดของวาล์วปีกผีเสื้อ
 • ECL (Calculated Engine Load) ภาระของเครื่องยนต์
 • CRP (Commonrail Pressure) ความดันคอมมอนเรล
 • BARO (Barometric Pressure) ความดันบรรยากาศ
 • ITA (Ignition Timing Advance) มุมจุดระเบิด
 • TBP (Turbo Boost Pressure) เทอร์โบบูสต์ หน่วยเป็น ปอนด์
 • STF1 (Short Term Fuel Trim Bank1)
 • LTF1 (Long Term Fuel Trim Bank1)
 • OX1 (Oxygen Sensor Voltage:Bank1 Sensor 1)
 • OX2 (Oxygen Sensor Voltage:Bank1 Sensor 2)
 • AFR (Air Fuel Ratio)
 • BATT (Battery Voltage) แรงดันแบตเตอรี่
 • MAP (Manifold Pressure) ความดันในห้องไอดี
 • KML (Kilometer Per Liter) อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง
 • EGT (Exhaust Gas Temperature) อุณหภูมิไอเสีย

ที่อยู่