ผู้จัดซื้อจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ ระยอง

ผู้จัดซื้อจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ ระยอง

  • บริการรับจัดการซ่อมบำรุง
  • เอ็มเอ็มเอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส ระยอง
  • ผู้จัดซื้อจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ ระยอง
  • ผู้จัดซื้อจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ ระยอง

รายละเอียดสินค้า

งานวิศวกรรมออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา งานติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์และระบบ (Engineering design Construction and Procurement Services)

  • บริการรับจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นผู้จัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อโครงการ จากผู้ผลิต ผู้จำหน่ายทั้งในประเทศไทย และ นำเข้าจากต่างประเทศ

บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซล จำกัด  เลขทะเบียนนิติบุคคล 021 555 100 0379 ดำเนินกิจการมานานกว่า 10 ปี รับออกแบบงานทางวิศวกรรม การบริหารโครงการก่อสร้างให้ได้ตามสัญญา การจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ติดต่อ 081-577-4996, 061-778-7945 และ 099-050-8339

เราพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มโครงการก่อสร้างโรงงาน มีการร่วมมือ ประสานงานกัน ระหว่างผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ สองฝ่ายร่วมกัน ในด้าน ระบบการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย ถูกต้องแม่นย่ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับการเจริญเติบโตสู่ EEC โดยเน้นงานด้านความปลอดภัยเป็นหลัก

ตราสินค้า: MMM GROUP SUPPLY & SERVICES CO LTD

ให้บริการในพื้นที่ภาคตะวันออก ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว

  • ภาคตะวันตก กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี
  • ภาคเหนือและทั่วทุกภาค

ที่อยู่