ชิลเลอร์อุตสาหกรรม ติดตั้งชิลเลอร์อุตสาหกรรม แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น

รับติดตั้งชิลเลอร์อุตสาหกรรม แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น

ชิลเลอร์อุตสาหกรรม ติดตั้งชิลเลอร์อุตสาหกรรม แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น

ขายส่งและผู้ผลิตอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องทำความเย็น

ติดต่อเรา

รายละเอียด

เราเป็นทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น มืออาชีพด้านบริหารจัดการ ปรับปรุงลดภาระความสิ้นเปลืองการใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบสร้างติดตั้งและบริการ ในระบบแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น (Heat transfer) ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการใช้งานอย่างคุ้มค่า ช่วยประหยัดพลังงาน โดยการพัฒนานำน้ำร้อนและน้ำเย็นในระบบมาใช้หมุนเวียนอย่างครบวงจร เพื่อลดภาวะโลกร้อน Carbon footprint ไปสู่โรงงานสีเขียว ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าค่าน้ำให้ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

บริษัทเป็นผู้วิจัย-พัฒนา ออกแบบผลิตและติดตั้ง เครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊มประหยัดพลังงาน (Heat pump) และ เครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์ Industrial chiller, ผลิตเครื่อง Biogas dryer หรือ Dehumidifier อุปกรณ์ลดความชื้นใน Biogas สำหรับโรงงาน ที่ใช้พลังงานจาก Biogas, ผลิตเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม Absorption chiller เป็นระบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานความร้อนหมุนเวียนเหลือใช้จาก Cogeneration, ผลิตหม้อน้ำเครื่องจักร-หม้อน้ำเครื่องยนต์ ABSOLUTE Radiator เป็นระบบระบายความร้อนผ่านหม้อน้ำ

ABSOLUTE บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด

บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมครบวงจรในระบบแลกเปลี่ยน ความร้อน-ความเย็น (Heat Transfer) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบ, วิจัยและพัฒนา, ผลิตและประกอบ รวมถึงการขายและบริการ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานฮีทปั๊ม (Heat Pump) และ เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ภายใต้เครื่องหมายการค้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายฮีทเอ็กซ์เช้นเจอร์แบบแผ่นเพลท (Plate Heat Exchanger) ภายใต้เครื่องหมายการค้าและซึ่งได้รับความไว้วางใจในคุณภาพและการใช้งานจากลูกค้าเสมอมา

 

ติดตั้งชิลเลอร์อุตสาหกรรม สมุทรปราการ

วิสัยทัศน์ (VISION)

 • เป็นผู้นำในระบบแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น (Heat Transfer) แบบครบวงจร


พันธกิจ (MISSION)

 • ออกแบบ, ผลิต และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดต่างๆ
 • บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคคลากร เครื่องจักรและเทคโนโลยี เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับด้วยความเสมอภาค และราคายุติธรรม
 • ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
 • มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม, การประหยัดพลังงาน, และการลดภาวะโลกร้อน
 • มุ่งเน้นให้พนักงานมีความเป็นเจ้าของร่วมกับองค์กร​

ได้รับรางวัลประหยัดพลังงาน บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด​​​​ ​ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด

แคตตาล็อกออนไลน์

รูปภาพ

 • ผู้ผลิต Gas Dryer
  ผู้ผลิต Gas Dryer
 • เครื่องลดความชื้นไบโอแก๊ส
  เครื่องลดความชื้นไบโอแก๊ส
 • เครื่องลดความชื้นไบโอแก๊ส Gas Dryer Dehumidifier
  เครื่องลดความชื้นไบโอแก๊ส Gas Dryer Dehumidifier
 • Radiator ติดตั้งบางนาแป้งมัน
  Radiator ติดตั้งบางนาแป้งมัน
 • Absorption chiller ขนาด 30 RT ทำน้ำเย็นให้กับระบบปรับอากาศ
  Absorption chiller ขนาด 30 RT ทำน้ำเย็นให้กับระบบปรับอากาศ
 • Absorption Chiller ขนาด 30 ตัน นำน้ำเย็นไปใช้ปรับอากาศ โดยต่อเข้ากับ Stainless Steel Fan Coil
  Absorption Chiller ขนาด 30 ตัน นำน้ำเย็นไปใช้ปรับอากาศ โดยต่อเข้ากับ Stainless Steel Fan Coil