เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน ร้อยเอ็ด

เอเชียวอเตอร์101ร้อยเอ็ด-เครื่องกรองน้ำ

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เอเชีย วอเตอร์ 101

เครื่องกรองและฆ่าเชื้อโรคน้ำ

เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน ร้อยเอ็ด

  • เครื่องกรองและฆ่าเชื้อโรคน้ำ
  • เอเชีย วอเตอร์ 101
  • เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน ร้อยเอ็ด
  • เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน ร้อยเอ็ด

รายละเอียดสินค้า

เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน  ร้อยเอ็ด AQUATEK – SILVER

คุณสมบัติ: เครื่องกรองน้ำที่สามารถ กรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน3 ขั้นตอน

เทคโนโลยีในการกรอง

- ขั้นตอนที่ Ceramic Filter(CRM) กรองสิ่งมีชีวิต และเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำ แบคทีเรีย สนิม
สารแขวนลอยต่างๆ

-Carbon Block กรองตะกอน กลิ่นสี รส คลอรีน สารอินทรีย์ อนินทรีย์ ที่เป็นอันตราย

- Softener Filter (FOOD GRADE) การกรองที่ใช้หลักการเปลี่ยนประจุ โดยผ่านเรซิ่นดูดสารละลายพวกหินปูน(Ca,Mg)ปล่อยประจุโซเดียม(Na) ทำให้นำมีความนุ่นนวล ชวนดื่ม

ที่อยู่