อาร์พีซีเล็คชั่น-จำหน่ายเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ

จำหน่ายเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ - อาร์ พี ซีเล็คชั่น

อากาศ-เครื่องมือวัดคุณภาพ

Zirconia Oxygen Analyzers

  • อากาศ-เครื่องมือวัดคุณภาพ
  • บริษัท อาร์ พี ซีเล็คชั่น จำกัด
  • Zirconia Oxygen Analyzers
  • Zirconia Oxygen Analyzers

รายละเอียดสินค้า

Zirconia Oxygen Analyzers เครื่องวิเคราะห์ก๊าชออกซิเจน

เหมาะสำหรับการควบคุมการเผาไหม้

 

  • องค์ประกอบเซอร์โคเนียที่ผู้ใช้เปลี่ยนได้
  • ไม่จำเป็นต้องมีการสุ่มตัวอย่างก๊าซ
  • การออกแบบความปลอดภัยขั้นสูง ความเร็วในการตอบสนองจาก 4 ถึง 7 วินาที ฝากันฝุ่นและกันน้ำและ / หรือกล่องกันไฟ
  • มีปุ่มควบคุมการทำงานที่หน้าปก (ZKMA และ ZKME) การสื่อสารแบบ HAR

ที่อยู่