อาร์พีซีเล็คชั่น-จำหน่ายเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ

จำหน่ายเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ - อาร์ พี ซีเล็คชั่น

อากาศ-เครื่องมือวัดคุณภาพ

NDIR Gas Analyzer

  • อากาศ-เครื่องมือวัดคุณภาพ
  • บริษัท อาร์ พี ซีเล็คชั่น จำกัด
  • NDIR Gas Analyzer
  • NDIR Gas Analyzer

รายละเอียดสินค้า

NDIR Gas Analyzer เครื่องวิเคราะห์ก๊าช NDIR

  • การวัดช่วงต่ำ 0–5 ppm (ZPG)
  • การวัดอย่างต่อเนื่องและพร้อมกันถึง 5 องค์ประกอบ (ZPA, ZPB)
  • ความเสถียรของจุดศูนย์ที่ดี : ± 0.5% FS ต่อสัปดาห์ (ZPB, ZPG)
  • LCD มองเห็นได้ง่าย

ที่อยู่