เครื่องวิเคราะห์ก๊าซอินฟราเรด  Fuji Gas Analyzers 

อาร์พีซีเล็คชั่น-จำหน่ายเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ

จำหน่ายเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ - อาร์ พี ซีเล็คชั่น

อากาศ-เครื่องมือวัดคุณภาพ

เครื่องวิเคราะห์ก๊าซอินฟราเรด  Fuji Gas Analyzers 

 • อากาศ-เครื่องมือวัดคุณภาพ
 • Fuji Electric
 • เครื่องวิเคราะห์ก๊าซอินฟราเรด  Fuji Gas Analyzers
 • เครื่องวิเคราะห์ก๊าซอินฟราเรด, เครื่องวิเคราะห์ก๊าซอินฟราเรด  Fuji Gas Analyzers, เครื่องวัดคุณภาพอากาศ, เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ

รายละเอียดสินค้า

เครื่องวิเคราะห์ก๊าซอินฟราเรด  Fuji Gas Analyzers 

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องวิเคราะห์ก๊าซอินฟราเรด จาก Fuji Electric เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการตรวจวัดมลภาวะในชั้นบรรยากาศ และการตรวจหา SOx และ NOx ที่มีความหนาแน่นต่ำซึ่งเกิดจากเตาเผาและหม้อไอน้ำ

ออกแบบติดตั้งสำหรับโรงไฟฟ้า, โรงงานเหล็ก, โรงงานปูนซีเมนต์, โรงเผา,โรงผลิตก๊าซชีวมวล เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเครื่องมือระดับโลก

Single Beam NDIR Gas Analyzer

           เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ NDIR 

Double Beam NDIR Gas Analyzer

Double Beam NDIR Gas Analyzer

ที่อยู่