จำหน่ายนาฬิกายาม รุ่น Amano PR600

ซีอาร์แอนด์เอสมาร์เก็ตติ้ง อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

จำหน่ายนาฬิกายาม รุ่น Amano PR600

  • เครื่องใช้สำนักงาน
  • บริษัท ซี อาร์ แอนด์ เอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  • จำหน่ายนาฬิกายาม รุ่น Amano PR600
  • จำหน่ายนาฬิกายาม, นาฬิกายาม Amano Pr600, AmanoPR600

รายละเอียดสินค้า

จำหน่ายนาฬิกายาม รุ่น Amano PR600

นาฬิกายาม รุ่น AMANO PR-600 บันทึกเวลาเวรยามด้วยความแม่นยำ เครื่องบันทึกเวลายาม Promag ขายพร้อมบริการสอนวิธีการใช้งานสำหรับบริษัทรักษาความปลอดภัย

 

          คุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค

  •  เป็นผู้ริเริ่มรายแรกในโลกที่แนะนำให้รู้จักนาฬิกายามบันทึกเวลา และยังรักษาระดับ

   ความแม่นยำ เที่ยงตรงไว้อย่างดียิ่ง   ด้วยระบบ QUARTZ TIME BASE

  • ความยาวของเทปกระดาษบันทึกเวลา 12 เมตรต่อม้วน สามารถพิมพ์บันทึกได้ถึง

   2,000 ครั้งต่อม้วน

จำหน่าย นาฬิกายาม นาฬิกา รปภ 

เป็นเครื่องบันทึกเวลายาม RFID GUARD TOUR READER GT-4 ใช้สำหรับเช็คการตรวจตราของ รปภ. RFID PATROL DATA CARRIER บันทึกข้อมูลแบบไร้สาย, NIDEKA GUARDER เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบการทำงาน โดยไม่ต้องเขียน, AMANO บันทึกเวลาเวรยามด้วยความแม่นยำ เครื่องบันทึกเวลายาม Promag ขายพร้อมบริการสอนวิธีการใช้งานสำหรับบริษัทรักษาความปลอดภัย

 

นาฬิกายาม

ที่อยู่