จ้างผู้ช่วยพยาบาลดูแลคนป่วยที่บ้าน

จัดส่งผู้ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์บ้านพลอย แคร์

จัดส่งดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์บ้านพลอย แคร์

สถานพักฟื้นพยาบาล

จ้างผู้ช่วยพยาบาลดูแลคนป่วยที่บ้าน

  • สถานพักฟื้นพยาบาล
  • ศูนย์บ้านพลอยแคร์
  • จ้างผู้ดูแลผู้ป่วย
  • จ้างผู้ช่วยพยาบาลดูแลคนป่วยที่บ้าน, จ้างคนดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน

รายละเอียดสินค้า

บริการจัดส่งดูแลคนป่วยที่บ้าน

จ้างผู้ช่วยพยาบาลดูแลคนป่วยที่บ้าน บริการจัดส่งคนดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่บ้าน (Nursing Care)

  • บริการและดูแล เรื่องการรับประทานอาหาร ป้อนข้าวป้อนน้ำให้ อาหารทางสายยา ดูดเสมหะ เฝ้าระะวังการสำลักอาหาร
  • บริการและดูแล เรื่องการอาบน้ำ เช็ดตัว แปรงฟัน การขับถ่ายเช็ดอุจจาระปัสสาวะ
  • บริการและดูแล เรื่องการพักผ่อน พักฟื้น กายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วย
  • บริการและเฝ้าระวัง อาการของผู้ป่วย จากอาการภาวะแทรกซ้อน ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ป้องกันเป็นโรคซึมเศร้า

อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 16,000-18,000 บาท/เดือน

***หมายเหตุ ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส

 


 ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด

ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

ที่อยู่