จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก

จัดส่งผู้ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์บ้านพลอย แคร์

จัดส่งดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์บ้านพลอย แคร์

สถานพักฟื้นพยาบาล

จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก

  • สถานพักฟื้นพยาบาล
  • ศูนย์บ้านพลอยแคร์
  • จ้างพี่เลี้ยงเด็ก
  • จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก

รายละเอียดสินค้า

จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก

หน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็กมีดังนี้

  • ดูแลเรื่องอาหาร ป้อนอาหาร ให้นม จัดเตรียมและคัดสรรอาหารให้ครบ  หมู่ เหมาะสมตรงตามวัยของเด็ก
  • ดูแลเรื่องสุขภาพ การจัดเก็บอุปกรณ์ของเล่น ดูแลและทำความสะอาด ให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ
  • ดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวันของเด็ก เช่นการไปโรงเรียน ทานข้าว อาบน้ำ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ

อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 13,000-15,000 บาท/เดือน

***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส


ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด

ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

ที่อยู่