เหล็กกลม เหล็กข้ออ้อย พัทยา บ่อวิน ระยอง

ร้านขายเหล็ก บ่อวิน

เหล็กกลม เหล็กข้ออ้อย พัทยา บ่อวิน ระยอง

  • เหล็ก
  • โรงใหญ่
  • เหล็กกลม เหล็กข้ออ้อย
  • เหล็กกลม, เหล็กข้ออ้อย, จัดส่งเหล็ก, ขนส่งเหล็ก, บริการรถจัดส่งเหล็ก, เหล็กเส้น พัทยา, เหล็กเส้น บ่อวิน

รายละเอียดสินค้า

จำหน่ายเหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ ขายส่งเหล็กกลม, เหล็กข้ออ้อย, เหล็กเส้น พัทยา เหล็กก่อสร้าง เหล็กโครงสร้าง รองรับงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่อสร้างโรงงาน าเหล็กข้ออ้อยสามารถรับแรงได้มากกว่าเหล็กเส้นกลม ดังนั้นในการ  นำไปใช้งานร่วมกันจะใช้เหล็กข้ออ้อยเป็นเหล็กยืน และเหล็กเส้นกลมใช้เป็นเหล็กปลอกเสา เหล็กเส้นกลมมีหลายขนาดด้วยกัน เช่น RB6 (หมาย ถึง Round Bar ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) RB8, RB9, RB12, RB15, RB19, RB25 และRB35
ส่วนเหล็กข้ออ้อยมีขนาดตั้งแต่ DB10 (หมายถึง Deformed Bar ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) DB12, DB16, DB20, DB25, DB28, และDB32 เป็นต้น โดยปกติเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยนั้น จะมีความยาวอยู่ที่ 10 เมตรและ 12 เมตร ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน

 พร้อมบริการรถจัดส่งเหล็กด้วยรถบรรทุก 8 ล้อ 10 ล้อ  18 ล้อ  ถึงหน้าไซด์งานลูกค้า

 

จัดส่งเหล็ก

 

 

ที่อยู่