ขายแท่นอัดไฮดรอลิค - HYDRAULIC SHOP PRESS

บริษัท บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ขายเครื่องมืออุตสาหกรรม toolshop88

อุปกรณ์ไฮโดรลิก

ขายแท่นอัดไฮดรอลิค - HYDRAULIC SHOP PRESS

  • อุปกรณ์ไฮโดรลิก
  • OMASTAR
  • แท่นอัดไฮดรอลิค
  • ขายแท่นอัดไฮดรอลิค - HYDRAULIC SHOP PRESS

รายละเอียดสินค้า

ขายแท่นอัดไฮดรอลิค - HYDRAULIC SHOP PRESS

Hydraulic Press แท่นอัดไฮโดรลิก “OMASTAR” ผลิตจากเหล็กชั้นเยี่ยมผ่านกรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพ ได้รับการออกแบบจากวิศวกรที่มีความชำนาญการณ์   เหมาะสำหรับงานอัดชิ้นงานวัสดุให้เข้าหรือออกหรือการทำให้แน่น เช่นการอัดลูกปืน การอัดลูกหมาก ฯลฯ 

  • แท่นอัดไฮโดรลิก OMASTAR Shop press ใช้อัดชิ้นงาน เช่น การอัดลูกปืน การอัดลูกหมาก
  • SHOP PRESS 10 TON (table type)
  • SHOP PRESS 20 TON (table type)
  • SHOP PRESS 30 TON (table type)
  • SHOP PRESS 50 TON (table type)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม www.toolshop88.com

ที่อยู่