วุฒิชัยสตีลส์ ขายส่งเหล็กรูปพรรณโครงสร้าง

ขายส่งเหล็กตัวซี

  • เหล็ก
  • วุฒิชัยสตีลส์
  • ขายส่งเหล็กตัวซีราคาโรงงาน
  • ขายส่งเหล็กตัวซี, ขายส่งเหล็กตัวซีราคาโรงงาน

รายละเอียดสินค้า

ขายส่งเหล็กตัวซี ขายส่งเหล็กตัวซีราคาโรงงาน ขายเหล็กตัวซีลาดกระบัง เหล็กตัวซีพร้อมส่งทั่วประเทศ ถ้าลูกค้าสะดวกก็ให้รถมารับที่โกดัง วุฒิชัยสตีลส์ เหล็กตัวซีที่มีพร้อมให้ลูกค้า 

ขายเหล็กตัวซีมอก.1228-2549 เหล็กตัวซีหน้าเต็มราคาถูก ตัวซีมีขนาด 75x45x15มม., 100x50x20มม., 125x50x20มม., 150x75x20มม., 150x65x20มม., 150x50x20มม. สอบถามเหล็กตัวซี ราคาเท่าไรได้โดยตรงมีคู่สายรอรับสายลูกค้า

วุฒิชัยสตีลส์ มีขนาด และ ความหนา ของเหล็กตัวซีความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตรมอก 1228-2549  ชั้นคุณภาพ : ssc400

  • เหล็กตัวซีขนาด75 X 45 X 15 X 1.6มม., 2.0มม., 2.3มม.

  • เหล็กตัวซีขนาด100 X 50 X 20 X 1.6มม., 2.0มม., 2.3มม., 3.2มม., 4.0มม., 4.5มม.

  • เหล็กตัวซีขนาด125 x 50 x 20 X 2.3มม.,3.2มม., 4.0มม., 4.5มม.

  • เหล็กตัวซีขนาด150 x 75 x 20 X 3.2มม., 4.0มม., 4.5มม.

  • เหล็กตัวซีขนาด150 x 65 x 20 X 2.3มม.,3.2มม., 4.0มม.

  • เหล็กตัวซีขนาด 150 x 50 x 20 X 2.3มม., 3.2มม., 4.5มม.  

ที่อยู่