Beauty Cosmet

Beauty Cosmet

Beauty Cosmet

Cosmetics-Wholesale & Manufacturers

Contact Us

Business Information

  • Wholesale, Manufacturer

Details

บิวตี้ คอสเมต ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์ ที่ให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE เช่น

  • การพัฒนาสูตรสินค้า
  • การจดแจ้ง อย.
  • การจัดทำรายงานผลการวิจัยเพื่อให้ลูกค้านำไปใช้อ้างอิงการผลิต
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • อบรมการตลาด
  • การจัดการส่งออก 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและพัฒนาภายใต้ระบบฮาลาล เพื่อปกป้องสิ่งปนเปื้อน(นายิส) และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า นักลงทุน ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน และพร้อมสำหรับการส่งออก ถ้านึกถึงที่ปรึกษาในการสร้างแบรนด์ นึกถึง บริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด

 

Beauty Cosmet 1