โรงงานผลิตน้ำมันพืช วีแฟท แอนด์ ออยล์

วีแฟท-แอนด์-ออยล์

Contact Us

Business Information

  • ตัวแทนจำหน่าย

Details

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแฟท แอนด์ ออยล์ ดำเนินกิจการมายาวนานกว่า 27 ปี เป็น โรงงานผลิต และ จำหน่ายน้ำมันพืช ใช้กับอาหารสัตว์ FATTY ACID เพื่ออุตสาหกรรม และ ส่งออก วัตถุดิบอาหารสัตว์ น้ำมันพืชสำหรับการผลิตอาหาร และ อาหารสัตว์ ตัวอย่างเช่น น้ำมันพืช และ ไขมันสัตว์ ประโยชน์ของการใช้ ไขมันผสมในอาหารสัตว์ แหล่งโปรตีนจากพืช ได้แก่ กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง กากเมล็ดฝ้าย กากมะพร้าวอัด กระตุ้นให้สัตว์น้ำกลิ่นอาหารได้มากขึ้น น้ำมันพืชที่ใช้ผสมอาหารสัตว์น้ำ เพื่อบริการลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 012 353 400 2791

Online Catalog