Phromsen Bus Co Ltd

Phromsen Bus Co Ltd

Buses-Charter & Rental

Contact Us

Details

บริษัท พรหมเสนเดินรถ จำกัด หรือ เล้งทัวร์ เชียงใหม่ ก่อตั้งปี 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505552001473 ผู้ให้บริการ รถทัวร์ ให้เช่า เชียงใหม่ ให้เช่ารถทัวร์ ให้เช่ารถโค้ชปรับอากาศ เชียงใหม่ สำหรับการจัดทริป จัดทัวร์ ท่องเที่ยว ทัศนาจร ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ งานอีเว้นท์ เยี่ยมชมกิจการ การสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ รับ ส่งพนักงาน ทั้งในเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง รวมไปถึงประเทศลาว ที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจ จากทั้งภาคราชการและภาคเอกชน รวมถึง งานสำคัญต่างๆ เช่น เป็นผู้ร่วมสนับสนุน สำหรับกองประกวด Miss Grand Thailand 2017เราคัดเลือก พนักงานขับรถ ที่มีความชำนาญการขับขี่ ชำนาญเส้นทาง เป็นอย่างดีและมีความสุภาพ รถทัวร์ ของ เล้งทัวร์ เชียงใหม่ ทุกคัน มีประกันภัยประเภท 3 ประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่