Toluene

น้ำมันอุตสาหกรรม

T L D Chemical Co., Ltd.

Oils-Lubricating

Toluene

  • Oils-Lubricating
  • ที แอล ดี เคมิคอลส์
  • เคมีภัณฑ์
  • บริษัท ขายส่ง เคมีภัณฑ์, Toluene

Product Description

Toluene โทลูอีน

หรือที่รู้จักกันในชื่อ เมทิลเบนซีน หรือ ฟีนิลมีเทน เป็นของเหลวที่ไม่ละลายในน้ำ กลิ่นคล้ายสีทาบ้าน เป็นสารประกอบอะโรมาติกที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเป็นสารตั้งต้นและเป็นตัวทำละลาย เช่นเดียวกับตัวทำละลายอื่นๆ โทลูลีนเป็นสารระเหยที่สูดดมและเกิดอาการเสพติดได้ 

บริษัท ขายส่ง เคมีภัณฑ์ ขายน้ำมันและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม ขายส่งน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม น้ำมันอุตสาหกรรม เคมีอุตสาหกรรม จำหน่ายน้ำมันเกียร์ จำหน่ายน้ำมันไฮโดรลิค ,จาระบี,จำหน่ายน้ำมันเครื่องอุตสาหกรรม, จำหน่ายน้ำมันอุตสาหกรรมราคาโรงงาน,จำหน่ายน้ำมันเช็ดล้างคราบ ,น้ำมันสำหรับเพลทและเครื่องพิมพ์ เช่น น้ำยาทำความสะอาดเพลท, น้ำยาฟาวเท่น, น้ำยาเช็ดผ้ายาง, ครีมล้างลูกกาว จำหน่ายน้ำมันก๊าดซักแห้ง

 

Address