เรืออลูมิเนียมนำเข้า

อู่ต่อเรือตองหนึ่งภูเก็ต

เรืออลูมิเนียมนำเข้า

  • Boat Builders & Repairers
  • วันทริเปิลวัน
  • เรืออลูมิเนียม
  • เรืออลูมิเนียมนำเข้า

Product Description

เรืออลูมิเนียมนำเข้า ขนาด 14 ฟุต และ17 ฟุต ท้องชั้นเดียว สามารถดัดแปลง ต่อเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม info@onetripleone.com หรือ Facebook Page: One triple one aluminium boats

Address