รับตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ชลบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ตรวจและทดสอบรถยนต์ใช้ก๊าซชลบุรี

รับตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ชลบุรี

  • Gas-Automotive
  • ห้างหุ้นส่วนกำจัด ศูนย์ตรวจและทดสอบรถยนต์ใช้ก๊าซชลบุรี
  • รับตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ชลบุรี
  • ตรอ. ชลบุรี, รับตรวจสภาพรถ ชลบุรี

Product Description

รับตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ชลบุรี

สถานบริการของเราเป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ให้ห้บริการรับตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) ราคาถูก สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป หรือรถที่ภาษีขาดเกิน 1 ปี ทานสามารถนำรถของท่านเข้ามารับการตรวจสภาพได้ที่ ศูนย์ตรวจและทดสอบรถยนต์ใช้ก๊าซชลบุรี ของเราพร้อมให้บริการ

ระยะเวลาที่ต้องนำรถไปตรวจสภาพ

การตรวจสภาพรถ เจ้าของควรนำรถไปตรวจสภาพล่วงหน้าได้ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ก่อนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปี

สนใจติดต่อสอบถาม โทร. 08-1945-2478

Address