มาโน ดาร์ค แฮร์ ครีม - Mano Drak Hair Craem

โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์

March Pharmaceutical Co., Ltd.

Pharmaceutical Products-Wholesale & Manufacturers

มาโน ดาร์ค แฮร์ ครีม - Mano Drak Hair Craem

  • Pharmaceutical Products-Wholesale & Manufacturers
  • แหลมทองการแพทย์
  • มาโนดาร์แฮร์ ครีม
  • มาโน ดาร์ค แฮร์ ครีม - Mano Drak Hair Craem

Product Description

มาโน ดาร์ค แฮร์ ครีม - Mano Dark Hair Craem

สรรพคุณ : เป็นครีมเปลี่ยนสีผมขาวให้กลับมาเป็นสีดำ เป็นธรรมชาติ สีถาวรติดทนทานอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพียงใช้ ครีม มาโน ดาร์ค แฮร์ เป็นประจำ เหมือนใช้ครีมจัดแต่งทรงผม จะสามารถควบคุมให้ได้สีผมที่เข้มขึ้น ตามความต้องการ
Mano Dark Hair Cream