โรงงานผลิตมะพร้าวอบแห้ง

โรงงาน_ผลไม้อบแห้ง

Dehydrated fruit manufacturers C Pex

Fruit & Vegetable-Dried

โรงงานผลิตมะพร้าวอบแห้ง

  • Fruit & Vegetable-Dried
  • สมุย Samui
  • มะพร้าวอบแห้ง
  • มะพร้าวอบแห้ง ผลไม้อบแห้ง มะพร้าวกรอบอบแห้ง ขนม น้ำตาลปั๊บ สัปปะรดกวน ฝรั่งอบแห้ง มะละกออบแห้ง