งานออกแบบถังตกตะกอน

รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำดี น้ำเสีย ไดน่า ฟลูอิด

Dyna Fluid Co., Ltd.

Water Softening Equipment & Supplies

งานออกแบบถังตกตะกอน

  • Water Softening Equipment & Supplies
  • บริษัท ไดน่า ฟลูอิด จำกัด
  • งานออกแบบถังตกตะกอน
  • งานออกแบบถังตกตะกอน

Product Description

งานออกแบบถังตกตะกอน ระบบตกตะกอน หมายถึง การนำน้ำผิวดินจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ มาผ่านระบบตกตะกอนโดยสารเคมีได้แก่ สารส้ม (Alum) หรือ PAC เป็นตัวเร่งปฎิกิริยาให้เร่งการตกตะกอน พร้อมทั้งเติมสารเคมี Polymer เพื่อช่วยให้ตะกอนรวมตัวเร็วขึ้นมีขนาดใหญ่มากขึ้น และใส่สารคลอรีนเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโดรค ผ่านถังกรองทรายอัตโนมัติ น้ำที่ได้จะเป็นน้ำจืดสนิท ใสสะอาด ปลอดเชื้อโรค ทำงานอัตโนมัติทั้งระบบ สะดวกในการใช้งาน หมดปัญหาเรื่องน้ำมีแร่ธาตุ มีความกระด้าง และมีสารละลายเหล็กสูง ระบบนี้เหมาะกับ ชุมชน เทศบาล รีสอร์ท โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม น้ำจะมีมาตรฐานเดียวกับน้ำประปานครหลวงเลยทีเดียว

Address