รับทำงานแสตนเลส บันได-โครงหลังคาเรือ ภูเก็ต

Cholamark Boat Co.,Ltd.

Inflatable Boats

รับทำงานแสตนเลส บันได-โครงหลังคาเรือ ภูเก็ต

  • Inflatable Boats
  • cholamark boat
  • ราวบันไดเรือ
  • เชื่อมโครงหลังคาเรือ, งานสแตนเลส, ราวบันไดเรือ, เรือยางให้เช่า, เรือยางท้องแข็ง, เรือเช่าภูเก็ต, จำหน่ายแพชูชีพ

Product Description

บริษัท เรือชลมารค จำกัด
รับทำงานเกี่ยวกับสแตนเลสสตีล (เกรด 316L) อาทิเช่น  งานทำบันไดสแตนเลสสำหรับติดตั้งที่ตัวเรือ, งานโครงหลังคาสแตนเลส, งานถังน้ำมันสแตนเลส เป็นต้น

 

ผลงาน "งานบันไดสแตนเลสเรือและโครงหลังคาเรือ"

เรือเคลื่อนไหว

 

 

 

 

Address