บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด

Fire alarm

  • Fire Systems
  • Nohmi
  • Fire alarm
  • Fire alarm

Product Description

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รับออกแบบติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบConventionalและแบบAddressable

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชนิด Conventional ยี่ห้อ Nohmi Bosai จากประเทศญี่ปุ่น เป็นระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ประกอบไปด้วย ตู้ควบคุม อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับอื่นๆ อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน และอุปกรณ์อื่นๆของระบบ โดยอุปกรณ์ที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ NFPA(National Fire Protection Association) และ JSL(Japanese Service Law)

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชนิด Addressable ยี่ห้อ Nohmi Bosai ได้รับมาตรฐาน UL Listed หรือ JFEII สามารถแจ้งจุดเกิดเหตุแบบระบุตำแหน่งได้ ทำให้เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้รวดเร็วขึ้น เชื่อมต่อกับระบบ System Monitoring Program ระบบประกอบด้วย ตู้ควบคุม หน้าจอ LCD แบบ Touch Screen อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ อุปกรณ์ addressable ชนิดต่างๆ

Address