วอลล์เทคโนโลยี

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด

Cold Storage-Manufacturers & Installation Designer

Cold Room

  • Cold Storage-Manufacturers & Installation Designer
  • Wall Tech
  • Cold Room
  • Cold Storage Room

Product Description

 

ห้องเย็น บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด_0

ห้องเย็นสำเร็จรูป (Cold Storage Room, Cold Room)

ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป คือ สถานที่ที่มีไว้เก็บรักษาอาหารให้อยู่ที่อุณหภูมิต่ำ แต่ต้องไม่ต่ำถึงขั้นจุดเยือกแข็งของอาหารนั้น โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ -18°C แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทอาหารที่เก็บรักษาด้วย อุณหภูมิของห้องเย็นที่ใช้ก็จะต่างกันไป

ห้องเย็น เป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งการเก็บรักษาจำเป็นต้องใช้อุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อยืดอายุของอาหารไม่ให้เน่าเสียง่าย ห้องเย็นนิยมใช้แช่ เนื้อสัตว์, อาหารทะเล, ผัก, ผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

รับสร้างห้องเย็น ห้องเย็นสำเร็จรูป จำหน่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย เช่น สมุทรสาคร, ปทุมธานี,สมุทรปราการ, นครปฐม เป็นต้น

รับออกแบบ และติดตั้งห้องเย็นสำเร็จรูป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2019-8000 ต่อ 100

Address

  • 70 หมู่ 13 ถนนพุทธมณฑลสาย5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน นครปฐม 73210
  • 0-2019-8000
  • csgroup@wtg.co.th
  • www.wtg.co.th, wtg.yellowpages.co.th
  • จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-12:00