บริษัท บีเคที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท บีเคที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Contact Us

Business Information

  • ธุรกิจบริการ

Details

เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในธุรกิจงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงระบบงานเคลือบพื้น และระบบกันซึม โดยการดำเนินงานอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกร ที่มีความรู้ ความสามารถ จนเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจงานก่อสร้าง และธุรกิจในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ