จำหน่ายน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม

น้ำมันอุตสาหกรรม-เอ็ม-แอล-ดี-ออยล์เพรส

M L D Oil Press Co., Ltd.

Kerosene & Turpentine

จำหน่ายน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม

  • Kerosene & Turpentine
  • เอ็มแอลดี ออยล์เพรส
  • จำหน่ายน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม
  • น้ำมันเครื่อง, น้ำมันก๊าดซักแห้ง, จำหน่ายน้ำมันเครื่อง, ผลิตน้ำมันเครื่อง, จาระบีเหลว, จำหน่ายน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม, จำหน่ายจาระบีเหลว, ผลิตจาระบีเหลว, น้ำยาทำความสะอาดเพลท, น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม

Product Description

จำหน่ายน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม

จำหน่ายน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมราคาโรงงาน ขายส่งน้ำมันไฮโดรลิค น้ำมันหล่อเย็น สเปเชี่ยลออยล์ จาระบีอุตสาหกรรม น้ำมันเกียร์ ขายส่งน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม (Industrial lubricants distributor) ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น น้ำมันหล่อเย็น, น้ำมันไฮโดรลิค, น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม (Industrial gear oil) น้ำมันคอมเพรสเซอร์ (Refrigeration oil) จารบีอุตสาหกรรม (Industrial greases) จารบีทนความร้อน จารบีเหลว น้ำมันก๊าด ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ของ SHELL, EXXON, PULZAR ราคาส่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและโรงพิมพ์

  • น้ำมันเครื่องอุตสาหกรรม No.60, น้ำมันหล่อเย็น เชลล์ โดรมัส บีเอ (Shell Dromus BA)
  • น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น น้ำมันคอมเพรสเซอร์ (Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68)
  • น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม โอมาล่า (Omala) ของเชลล์เบอร์68 เบอร์100 เบอร์150 เบอร์220 เบอร์320
  • จารบีอุตสาหกรรม จารบี ทนความร้อน PULZAR Z-4 จารบีเหลว
  • น้ำมันก๊าดซักแห้ง น้ำมันก๊าดเชลล์ (Kerosene) น้ำมันซุปเปอร์ออยล์ (โซลเว้นท์ 3040)

Address