จำหน่ายจาระบีเหลว

น้ำมันอุตสาหกรรม-เอ็ม-แอล-ดี-ออยล์เพรส

M L D Oil Press Co., Ltd.

Kerosene & Turpentine

จำหน่ายจาระบีเหลว

  • Kerosene & Turpentine
  • เอ็มแอลดี ออยล์เพรส
  • จำหน่ายจาระบีเหลว
  • น้ำมันเครื่อง, น้ำมันก๊าดซักแห้ง, จำหน่ายน้ำมันเครื่อง, ผลิตน้ำมันเครื่อง, จาระบีเหลว, จำหน่ายจาระบีเหลว, ผลิตจาระบีเหลว, น้ำยาทำความสะอาดเพลท, ผลิตน้ำมันก๊าด

Product Description

จำหน่ายจาระบีเหลว

จำหน่ายจารบีเหลว จารบีอุตสาหกรรม จารบี ทนความร้อน PULZAR Z-4 จารบีเหลว และขายส่งน้ำมันและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม ขายส่งน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม น้ำมันอุตสาหกรรม เคมีอุตสาหกรรม จำหน่ายน้ำมันเกียร์ จำหน่ายน้ำมันไฮโดรลิค จาระบี จำหน่ายน้ำมันเครื่องอุตสาหกรรม จำหน่ายน้ำมันอุตสาหกรรมราคาโรงงาน จำหน่ายน้ำมันเช็ดล้างคราบ น้ำมันสำหรับเพลทและเครื่องพิมพ์ เช่น น้ำยาทำความสะอาดเพลท น้ำยาฟาวเท่น น้ำยาเช็ดผ้ายาง ครีมล้างลูกกาว จำหน่ายน้ำมันก๊าดซักแห้ง

  • จารบีอุตสาหกรรม จารบี ทนความร้อน PULZAR Z-4 จารบีเหลว
  • น้ำมันก๊าดซักแห้ง น้ำมันก๊าดเชลล์ (Kerosene) น้ำมันซุปเปอร์ออยล์ (โซลเว้นท์ 3040)
  • จำหน่ายเคมีภัณฑ์ น้ำมันไฮคลีนออยล์ (Punch) ไอโซโพพิล แอลกอฮอลล์ Isopropyl Alcohol (IPA) Solvent ตัวทำละลาย สารในตระกูลแอลกอฮอล์ Methanol, Ethyl Acetate (EA) ตัวทำละลาย, สารละลายอินทรีย์ Toluene, ตัวทำละลายหมึกพิมพ์ Methyl Ethyl Ketone (MEK) Ethoxy Propanol หรือ Propylene Glycol Monoethyl Ether (PE) Dowanal PM หรือ Propylene Glycol Monomethyl Ether (PM)
  • ทินเนอร์ 100% เกรด AAA ทินเนอร์631, ทินเนอร์532

 

Address