Nic Powder Coatings Co Ltd

Nic Powder Coatings Co Ltd

Painting Contractors

Contact Us

Business Information

  • Manufacturer

Details

     โรงงานพ่นสีฝุ่น นิค เพาเดอร์โค้ทติ้ง ดำเนินธุรกิจด้าน พ่นสีฝุ่น Powder Coating Service บริการรับพ่นสีฝุ่น พ่นสี พ่นสีฝุ่น เคลือบสีฝุ่น ,สีอีพ๊อกซี่ Epoxy Coating หรือ โพลีเอสเตอร์ ทุก ๆ ประเภท มีให้ เลือกหลากสี โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ รับบริการพ่นสีฝุ่น สีอีพ็อกซี่ และ ขึ้นรูปโลหะ คุณภาพมาตรฐาน บริการพ่นสีฝุ่น รับพ่นสีฝุ่นชิ้นงานเหล็ก และ งานพ่นสีฝุ่น เหล็ก , งานพ่นสีฝุ่น สแตนเลส , งานพ่นสีฝุ่น อลูมิเนียม , ชิ้นงานโลหะ พ่นสีฝุ่นขนาดใหญ่ , ระบบพ่นสีอัตโนมัติบริการรวดเร็ว ให้บริการทั่วประเทศ ทั้ง กรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี  ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000