รับติดตั้งท่อเหล็ก ตามอาคาร

งานเดินท่อโรงงาน

Chater (Thailand ) Co., Ltd.

Piping-Process & Industrial

รับติดตั้งท่อเหล็ก ตามอาคาร

  • Piping-Process & Industrial
  • ชาร์เตอร์
  • เดินท่อเหล็ก
  • รับติดตั้งท่อเหล็ก ตามอาคาร

Product Description

รับติดตั้งท่อเหล็ก ตามอาคาร รับติดตั้งท่อทั้งภายในอาคาร และ ระบบเดินท่อลอยนอกอาคารเชื่อมต่อระบบภายในอาคารทั้งงานวางท่อใหม่และงานปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระบบท่อเดิม  สมุทรปราการ  พระสมุทรเจดีย์  ชลบุรี  ระยอง  พระราม2  สมุทรสาคร  

 

ท่อเหล็กอาคาร


งานเดินท่อ เหล็ก


งานเดินท่อ เหล็ก


งานเดินท่อเหล็ก

Address