กระดาษปรู๊ฟขาว 50 แกรม คลังกระด

โรงพิมพ์-คลังกระดาษไทย-สงขลา

Thai Paper Supply Co., Ltd.

Paper Dealers

กระดาษปรู๊ฟขาว 50 แกรม คลังกระด

  • Paper Dealers
  • คลังกระดาษไทย สงขลา
  • กระดาษปรู๊ฟขาว 50 แกรม คลังกระดาษไทย สงขลา
  • กระดาษปรู๊ฟขาว 50 แกรม คลังกระดาษไทย สงขลา

Product Description

จำหน่ายกระดาษปรู๊ฟขาว 50 แกรม หาดใหญ่

ขายส่งกระดาษปรู๊ฟ สงขลา กระดาษปรู๊ฟจะมีเนื้อกระดาษหยาบ สีน้ำตาล หรือขาวหม่น  ราคาถูก ความหนากระดาษบรู๊ฟอยู่ที่ 40-52 แกรม ผลิตจากวัสดุที่มีเส้นใยสั้น คุณภาพ สีกระดาษจะมีสีอมเหลือง เนื้อกระดาษบาง เนื้อไม่แน่น เหมาะกับพิมพ์งานจำนวนมากๆ เช่น หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารงานที่ไม่ต้องการคุณภาพมากนัก สามารถใช้ห่อสินค้าและรองสินค้าทุกชนิด ป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหาย ลดการกระแทก ใช้เป็นกระดาษ Drawing/ ทำ Pattern ต่างๆ ใช้ทำถุงกระดาษ ปลอดภัยต่อการใช้งานทุกรูปแบบ

กระดาษมีให้เลือก 2 size 31x43นิ้ว, 24x35นิ้ว

คลังกระดาษไทย สงขลา โทร. 0-7429-8887-9, 0-7455-9137-8, 08-1541-0099

Address