เทคโนโลยีการหล่อลื่นและขนถ่ายสารหล่อลื่น

เคปอินดัสเตรียล จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิคระยอง

Cape Industrial Co.,Ltd.

Hydraulic Equipment

เทคโนโลยีการหล่อลื่นและขนถ่ายสารหล่อลื่น

  • Hydraulic Equipment
  • บริษัท เคป อินดัสเตรียล จำกัด
  • เทคโนโลยีการหล่อลื่นและขนถ่ายสารหล่อลื่น
  • เทคโนโลยีการหล่อลื่นและขนถ่ายสารหล่อลื่น

Product Description

บริษัท เคป อินดัสเตรียล จำกัด เรามีอุปกรณ์เกี่ยวกับงานหล่อลื่นชนิดต่างๆสำหรับใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม

ระบบหล่อลื่นจาระบีอุปกรณ์ระบบหล่อลื่นเครื่องจักร

อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรในงานก่อสร้าง งานเหมือง โรงงานผลิตซีเมนต์ โรงงานน้ำตาล และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอล เป็นต้น
และรับออกแบบและติดตั้งระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ ระบบจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ ระบบหล่อลื่นจาระบีอุปกรณ์ระบบหล่อลื่นเครื่องจักรโรงงาน ให้กับเครื่องจักรในอุตสาหกรรม ต่างๆ

Address